Vind og snø – styrkebehandling

Været i Norge varierer fra sted til sted, og dermed er det viktig at din hall passer værforholdene - det hjelper vi deg med. 

Finn din perfekte hall

Norge er et langstrakt land og klimaet kan variere mye. En hver hall fra Hallspesialisten er beregnet med hensyn til lokale vind- og snølaster der hallen skal stå.

 

  • Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings (NS – EN 1993 – 1 – 1:2005 + NA: 2008)
  • Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-8: General – Design of joints (NS – EN 1993 – 1–8:2005 + NA: 2009)
  • Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions – Densities, self-weight and imposed loads (NS-EN 1991-1-1: 2002 + NA: 2008)
  • Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads (NS-EN 1991-1-3: 2003 +NA: 2008)
  • Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions (NS-EN 1991-1-4: 2005 +NA: 2009)

 

På kartet over ser du noen eksempler som visualiserer det varierte klimaet i landet vårt. Større laster betyr kraftigere konstruksjon. Derfor vil en hall fra Hallspesialisten variere i pris fra sted til sted.

51515556d6ee41
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud i dag!