Serviceavtaler

Enten om du har en ny eller gammel service kan hjelpe deg med jevnlig service, tilsyn eller vedlikehold.

Finn din perfekte hall

Om du har kjøpt en ny hall, eller har en gammel hall du ønsker jevnlig service, tilsyn og vedlikehold på, kan du inngå en avtale med Hallspesialisten, så er hallen din i gode hender.

Serviceavtale på eksisterende hall
Hallspesialisten skal ved hjelp av optimale utleie-, salgs- og servicekonsepter kunne gi alle kunder den mest mulig effektive og fleksible løsningen. Det er gjennom slike handlinger at Hallspesialisten viser at vi er mer enn en pålitelig leverandør av kvalitetshaller.

Hva gjør en serviceavtale for deg?
Serviceavtale innebærer at en av våre servicemontører utfører en inspeksjon på hallen en gang i året. Dette bidrar til å øke din bedrifts lønnsomhet gjennom å:

- Redusere risikoen for uforutsette kostnader og verditap på hallen.
- Sørge for at styrken og bruksverdien på hallen bevares – selv etter mange års bruk – gjennom jevnlig og fagmessig vedlikehold.
- Sikre at byggekonstruksjonen tåler det norske klimaet – enten hallen er permanent eller midlertidig plassert.
- Sikre at kravene i internkontrollforskriften ivaretas på en sikker, økonomisk og effektiv måte.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud i dag!