Kjøp, leie, leasing

Usikker på om du skal eie, leie eller benytte deg av leasing? Spør oss!

Finn din perfekte hall

Når du har funnet hallen du trenger har du flere muligheter – kjøpe, leie eller lease. Ta kontakt så finner vi ut hva som er den beste løsningen for deg i dag.

Kjøp
- Konkurransedyktige priser
- Trygg investering
- Langt lavere kostnader en et tradisjonelt bygg
- Kort leveringstid
- Lett omsettelig og høy andrehånds verdi
- Fleksible finansieringsløsninger
- Rask byggetid


Leie
- Gunstige leievilkår
- Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsinnbringende formål
- Enkel budsjettering og regnskapsføring
- Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
- Forsikring av hallen gjennom Hallspesialisten
- Belaster ikke egenkapital og investeringsbudsjettet
- Redusert kapitalbinding øker handlefriheten Ubegrenset bruksrett


Leasing
- Gunstige Leasingavtaler
- Belaster ikke egenkapital
- Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsinnbringende formål
- Enkel budsjettering og regnskapsføring
- Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
- Fleksibel finansieringsform, leien kan tilpasses sesongvariasjoner.
- Kan leases ned til kr 0,- i restverdi

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud i dag!