Byggesøknad

Vi hjelper deg med byggesøknaden!

Finn din perfekte hall

Hallspesialisten er Sentralgodkjent ihht Tiltaksklasse 2.

Det eneste vi trenger fra ditt firma er opplysninger om gårdsnummer, bruksnummer og adresse – og vi tar hånd om resten. På bakgrunn av disse opplysningene, og det produktet du har bestilt fra Hallspesialisten, oversender vi en komplett byggesøknad til kommunen. Denne inkluderer alle nødvendige godkjenninger, også godkjente nabovarsler er inkludert.

Vår kompetanse på dette området er helt nødvendig for å korte ned på saksbehandlingstiden i kommunen. Slik sørger vi for at hvert enkelt byggeprosjekt kan gjennomføres uten forsinkelser og i henhold til planlagt fremdrift.

Kostnader
Det faktureres for direkte timeforbruk samt påløpte direkte kostnader (offentlige gebyrer etc). Kostnadene WGH har ifm med byggesaken vil bli fakturert uavhengig av godkjenning/avslag på byggesaken. Erfaringsmessig vil kostnaden med byggesaken være i størrelsesorden kr 40 000,-

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud i dag!