Plasthaller løser problem for en rekke store bransjer

I en rekke bransjer brukes plasthaller ved behov for lagring og produksjon. Her forklarer vi hvordan fem store næringer bruker plasthaller i den daglige driften.
Les mer

I en verden preget av stadig skiftende behov, er det ofte avgjørende for bedrifter å ha tilgang til fleksible lagringsløsninger som kan skaleres og tilpasses. Dette gjelder for eksempel sesongvariasjoner, forretningsvekst, værforhold og konjunkturer i markedet 

 

Hallspesialisten har vært i markedet lenge, og vi har opparbeidet oss mye erfaring med tanke på å levere haller som løser viktige behov for et bredt spekter av selskaper. Plasthallene våre er designet i henhold til Norsk Standard og Eurocodes. Alle våre haller er tilpasset kraftig snø og vindkast, i henhold til gjeldende myndighetskrav.

 

Våre plasthaller og arbeidstelt benyttes til en rekke ulike formål, som alt fra matforedling og oppbevaring av maskiner til logistikkvirksomhet. Med en rekke tilvalgsmuligheter som isolasjon, ventilasjon, oppvarming, avfukting, belysning og porter, samt innredning med reoler og annen plassbesparende oppbevaring, blir det lett å tilpasse hallen til nettopp dine bruksbehov.

 

I denne artikkelen gir vi et innblikk i hvordan fem store næringer har tatt i bruk plasthaller og arbeidstelt som løsninger på et stort behov for lagring og produksjon:

 

  1.     Bygg og anlegg
  2.     Landbrukssektoren
  3.     Offshore og oppdrett
  4.     Renovasjon
  5.     Logistikk og lager

 

  1. Bygg- og anleggsbransjen: Tørr og sikker lagring

Aktører i bygge- og anleggsbransjen har et stort behov for tilgang til tørre og trygge soner, både for oppbevaring og produksjon. Ikke minst er det viktig å unngå at fukt og lave eller kalde temperaturer gjør skade.

 

Våre plasthaller gir en skjermet og sikker lagringsløsning, og beskytter verdifulle materialer og maskiner mot værforhold og tyveri. Enten det er behov for midlertidig lagring under en pågående byggeprosess eller trygg oppbevaring mellom prosjekter, gir våre haller den nødvendige beskyttelsen. 

 

Lagring av byggematerialer: I tilfeller hvor store mengder byggematerialer leveres på byggeplassen, kan en midlertidig plasthall være avgjørende for å beskytte materialene mot eksterne forhold, og holde dem i best mulig stand til bruk. Noen ganger kan også uventede forhold, som dårlig vær, forsinke ferdigstillelsen av en bygning. Plasthaller kan plasseres over delvis ferdige strukturer for å beskytte dem mot elementene, slik at arbeidet kan fortsette uavbrutt. En plasthall er også en god løsning for å beskytte større områder som skal støpes og er avhengig av stabile forhold for å herdes optimalt.

 

Verktøylagring og verksted: En plasthall gir et sikkert sted å lagre verktøy og materialer, og gir et praktisk verksted for vedlikehold og reparasjoner av utstyr på byggeplassen. Store maskiner og utstyr trenger en trygg oppbevaringsplass når de ikke er i bruk. Plasthaller gir tørr og funksjonell lagring som beskytter mot vær og vind, og hindrer at uvedkommende får fri tilgang til utstyret.

                   

Fasiliteter for arbeidere: På avsidesliggende byggeplasser kan det være behov for en rekke midlertidige fasiliteter for arbeiderne. Plasthaller og arbeidstelt kan tilpasses til å fungere som sovesaler, spiseområder og oppholdsrom for ansatte. Våre haller og telt kan også anvendes for administrasjon og koordinering, som midlertidige kontorlokaler og møterom.

 

                                      

  1. Landbrukssektoren: Optimal beskyttelse for husdyr og avlinger

For bønder og andre aktører i landbrukssektoren er det viktig å kunne beskytte utstyr og avlinger mot værforhold og skadedyr, for å opprettholde kontinuiteten i produksjonen. Våre plasthaller gir god beskyttelse for alt fra innhøstede avlinger og redskaper til husdyr. Hallene har i tillegg lang levetid, og kan demonteres og flyttes ved behov.

 

Plasthallene har mange tilpasningsmuligheter og kan konfigureres for å imøtekomme både standardkrav for matproduksjon og individuelle behov på den enkelte landbrukseiendommen. Med våre haller kan bonden trygt lagre innhøstede avlinger og beskytte dem mot uforutsette elementer som hagl og uvær. Hallene kan leveres med god ventilasjon og isolasjon, og legger til rette for stabile forhold med tanke på temperaturer.


Resultatet blir et solid landbruksbygg som skaper tørre og trygge arealer for dyr, maskiner og mennesker, i tråd med gjeldende krav til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

 

 

  1. Offshore og oppdrett: Skap ekstra plass og beskyttelse

Offshore: Oljeplattformer og offshore-anlegg kan trenge midlertidige lagringsfasiliteter for utstyr, vedlikeholdsverktøy og forbruksvarer. Plasthaller gir et trygt og værbestandig område for lagring, noe som er avgjørende for å opprettholde operasjonell kontinuitet.

 

Midlertidige verksteder: Plasthaller kan konverteres til verksteder som gir et beskyttet miljø for lagring, inkludert utstyr for maskinreparasjoner og vedlikehold.

 

Ekstra produksjonsområder: I perioder med økt produksjon kan det være behov for ekstra plass til produksjonsområder eller lagring av utstyr. Plasthaller gir denne nødvendige ekstra plassen og beskyttelsen for verdifulle oljeproduksjonsressurser.

 

Oppdrett: Midlertidige oppdrettsanlegg: Plasthaller kan brukes i forbindelse med landbaserte oppdrettsanlegg og gi et trygt og beskyttet miljø for fisken.

 

Tilpasning til sesongvariasjoner: Plasthaller kan også benyttes i foredling av fisk. Midlertidige oppføringer gir muligheten til å tilpasse produksjons- og oppbevaringskapasiteten i samsvar med sesongsvingninger, og gir effektiv ressursstyring.

 

Tørre lagringsområder:
Lagring av fiskefôr krever tørre forhold for å forhindre at kvaliteten forringes eller at fôret ødelegges helt. Plasthaller gir en ideell løsning for tørre lagringsområder som beskytter fôr og andre forbruksvarer.

 

Beskyttelse mot ekstreme værforhold:
Oppdrettsanlegg kan være eksponert for ekstreme værforhold som stormer eller intens sol. Plasthaller gir et beskyttet miljø hvor ansatte kan arbeide trygt og fisk kan holdes i optimale forhold.

 

 

  1. Renovasjon: Kontrollert lager og produksjon

Midlertidige lagringsfasiliteter for avfall:
Plasthaller kan brukes som midlertidige lagringsfasiliteter for avfall, inkludert husholdningsavfall, bygningsavfall eller farlig avfall. Dette gir renovasjonsfirmaer en effektiv måte å organisere og sikre avfall før det blir behandlet eller transportert til riktig deponi eller resirkuleringsanlegg. En isolert hall med god ventilasjon og avfukting er også svært godt egnet for avfall som må oppbevares tørt og i stabile temperaturer før destruering eller gjenvinning.

 

Kildesortering og materialgjenvinning:
Plasthaller gir en egnet plass for kildesortering og materialgjenvinning. Hallene kan brukes til å sortere, lagre og behandle ulike typer materialer, inkludert plast, metall, papir og glass. Dette hjelper renovasjonsselskaper med å velge bærekraftige løsninger og oppfylle miljømål.

 

Midlertidige produksjonsområder:
I noen tilfeller kan renovasjonsfirmaer trenge midlertidige produksjonsområder for behandling av spesialavfall eller opprettelse av resirkuleringsstasjoner. Plasthaller kan konverteres til midlertidige produksjonsområder og gi et kontrollert miljø for disse aktivitetene.

 

Innendørs lagring av farlig avfall:
Farlig avfall må oppbevares forsvarlig for å unngå miljøskader. Plasthaller gir en tett og sikret innendørs lagringsløsning for farlig avfall, som kjemikalier eller giftige materialer.

 

 

  1. Logistikk og transport: Tilgjengelig og effektiv lagring

Vårt fokus på skreddersydde løsninger, sikrer at bedrifter i logistikk- og lagerbransjen kan optimalisere sin lagerkapasitet i tråd med skiftende behov. Vi forstår at logistikken er ryggraden i enhver leveranse- og distribusjonsprosess, og våre plasthaller gir den nødvendige plassen og beskyttelsen for å opprettholde en jevn flyt av varer.

 

Midlertidig lagerkapasitet for varer:Logistikkselskaper kan bruke plasthaller som midlertidige lagringssteder for varer. Dette er spesielt nyttig når det er behov for ekstra lagringskapasitet i perioder med høyt volum, som under feriehøytider eller spesielle kampanjer.

 

Lager for sesongvarer:
Noen produkter har sesongbaserte svingninger i etterspørsel, for eksempel sommer- eller vintervarer. Plasthaller gir muligheten til å lagre sesongvarer på en trygg måte når de ikke er i bruk, og frigjøre hovedlageret for andre produkter.

 

Overskuddslager og returhåndtering:
Logistikkselskaper kan bruke plasthaller for å håndtere overskuddslager og returvarer. Dette gir en separat plass for å organisere og inspisere returnerte varer før de blir omdirigert til riktig destinasjon.

 

Midlertidig verksted og vedlikeholdssentre:
Ved behov for vedlikehold av transportflåten, kan plasthaller brukes som midlertidige verksteder for reparasjon og vedlikehold av lastebiler, trailere og annet transportutstyr.

 

Mottak og sortering av varer:
Plasthaller kan brukes som mottaks- og sorteringssentre for varer som ankommer logistikkanlegg. Dette letter en effektiv distribusjon og ruting av varer til riktig destinasjon.

 

Beskyttelse mot tyveri og uautorisert tilgang:
Plasthaller kan sikres med lås og overvåkingssystemer for å beskytte mot tyveri og uautorisert tilgang til lagrede varer og utstyr.

 

 

Hallspesialisten hjelper deg fra a til å

Vi i Hallspesialisten har en lang historie med å imøtekomme behovene til disse fem viktige næringslivssektorene, og flere til. Våre plasthaller og arbeidstelt har vist seg pålitelige, holdbare og tilpasningsdyktige ressurser som gir beskyttelse, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. 

 

Vårt engasjement for å tilby skreddersydde løsninger betyr at vi forstår behovene og utfordringene som hver sektor står overfor, og vi er her for å levere løsninger som hjelper dem med å oppnå suksess over tid.

 

For å få en bedre oversikt, kan du lese mer om hvordan prosessen foregår – fra første kontakt til ferdig oppsatt hall.

 

Vi tilbyr også en rekke servicetjenester knyttet til montering og demontering, bytte av duk på eksisterende hall og mye mer. 

 

Kontakt oss i dag for en innledende samtale om hvordan en hall kan dekke et viktig behov for virksomheten din. 

 

 

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud i dag!