Veiprosjekt

160 kvm til maskinlager/verksted

I forbindelse med prosjektet E6-sør hadde vår kunde behov for midlertidig bygg på 160 kvm til maskinlager/verksted. Vi leverte hall på 10x16x5 m med enkel duk og 4×4,5 m skyveport.