Kjøp, leie, leasing

Når du har funnet hallen du trenger har du flere muligheter – kjøpe, leie eller lease. Ta kontakt så finner vi ut hva som er den beste løsningen for deg i dag.

Kjøp

 • Konkurransedyktige priser
 • Trygg investering
 • Langt lavere kostnader en et tradisjonelt bygg
 • Kort leveringstid
 • Lett omsettelig og høy andrehånds verdi
 • Fleksible finansieringsløsninger
 • Rask byggetid

Leie

 • Gunstige leievilkår
 • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsinnbringende formål
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring
 • Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
 • Forsikring av hallen gjennom Hallspesialisten
 • Belaster ikke egenkapital og investeringsbudsjettet
 • Redusert kapitalbinding øker handlefriheten Ubegrenset bruksrett

Leasing

 • Gunstige Leasingavtaler
 • Belaster ikke egenkapital
 • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre inntektsinnbringende formål
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring
 • Leien kostnadsføres i resultatregnskapet
 • Fleksibel finansieringsform, leien kan tilpasses sesongvariasjoner.
 • Kan leases ned til kr 0,- i restverdi